stát

Celkem 141 štítků

Zobrazit vše

Stát je instituce, organizace, disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti. Stát je vymezen státní mocí, státním lidem a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné moci a to jak vnější, tak vnitřní.

Galerie

1

Lokality

34

Video

0

Blog

0

Lokality

Celkem 34 lokalit v kategorii: "stát"

Zobrazit vše

Arizona

Arizona je americký stát, nachází se na jihozápadě země. Arizona hraničí se státy Nové Mexiko, Utah, ...

Černá hora

Černá hora je republika v jihovýchodní Evropě při pobřeží Jaderského moře. Sousedí s Chorvatskem, Bo ...

Česká republika

Česká republika je stát ve střední Evropě. Česko je parlamentní republika, demokratický právní stát ...

Dánsko

Dánsko leží v severní Evropě, společně s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří Dánské království. Nac ...

Delaware

Delaware je stát východním pobřeží Spojených států amerických. Sousedí s Pensylvánií, na východě s N ...

Francie

Franice se nachází v západní Evropě, hraniční s Belgií, Lucemburskem, Německem, Švýcarskem, Itálií, ...

Chorvatsko

Chorvatsko je stát v Evropě, který se nachází na pomezí střední a jihovýchodní Evropy. Chorvatsko v ...

Itálie

Itálie je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Itálie sousedí s Francií, Švýcarsk ...

Kalifornie

Kalifornie se nachází na západě Spojených států amerických, hraničí se státy: Mexiko, Nevada, Arizon ...

Kyrgyzstán

Kyrgyzská republika vznikla 31. srpna 1991, kdy byla uznána jako nezávislá, rozdělením bývalého Sově ...

Lucembursko

Velkovévodství lucemburské je západoevropský vnitrozemský stát sousedící s Belgií, Německem a Franci ...

Malta

Malta či Maltská republika je ostrovní země ve Středozemním moři. Leží na strategické poloze přibl ...

Maryland

Maryland je je stát na východě Spojených států amerických, skládá se z 24 okresů. Hraničí s Pensylvá ...

Německo

Německo (neoficiální název) je středoevropský stát, nejlidnatější stát Evropské unie. Sousedí s Dá ...

Nevada

Stát Nevada se nachází ve vnitrozemí západní části Spojených států amerických. Nevada sousedí se stá ...

New York

Stát New York se nachází na severovýchodě Spojených států amerických. Kopíruje hranici s Kanadou na ...

Norsko

Norsko je stát ve Skandinávii. Sousedí se Švédskem, Finskem a Ruskem. K Norsku patří rovněž arkt ...

Pensylvánie

Pensylvánie se nachází na severovýchodě Spojených států amerických. Pensylvánie sousedí se státy: Ne ...

Polsko

Polsko se nachází ve střední Evropě, hraničí s Německem, Českem, Slovenskem, Běloruskem, Ukrajinou, ...

Rakousko

Rakousko (oficiální název: "Republika Rakousko") je vnitrozemská federativní republika lež ...

Rumunsko

Rumunsko je stát ležící z větší částí na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě. Rumunsko so ...

Řecko

Řecko je stát na jihu Balkánského poloostrova v jižní části Evropy pod oficiálním názvem: "Helé ...

Slovenská republika

Slovenská republika je vnitrozemský stát nacházející se ve střední Evropě. Sousedí s Ukrajinou, Ma ...

Slovinsko

Republika Slovinsko se nachází ve Střední Evropě, vznikla roku 1991 z bývalé Jugoslávie. Sousední st ...

Spojené státy americké

Spojené státy americké jsou třetí nejlidnatější zemí na světě. Rozkládají se od Atlantského po Tichý ...

Španělsko

Španělsko ležící na Pyrenejském poloostrově. Hraničí s Portugalskem, Andorrou, Francií, Gibraltarem. ...

Švédsko

Švédsko (oficiálně Švédské království), je stát na Skandinávském poloostrově v severní Evropě. Š ...

Švýcarsko

Švýcarsko je neutrální stát ve střední Evropě. Sousedí s Itálií, Francií, Německem, Rakouskem a s Li ...

Turecko

Turecko leží v Malé Asii a menší části také v jihovýchodní Evropě. Turecko hraničí s Gruzií, Arménií ...

Ukrajina

Ukrajinská republika vznikla roku 1991 rozpadem Sovětského svazu. Ukrajina leží ve východní Evropě ...

Utah

Stát Utah se nachází ve vnitrozemí západu Spojených států amerických, hraničí se státy: Idaho, Wyomi ...

Velké Británie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je ostrovní stát v severozápadní Evropě. K Velk ...

Virginie

Virginie se nachází na východě USA. Hraničí se státy: Maryland, Washington D.C., Severní Karolína, T ...

Západní Virginie

Západní Virginie leží ve východní části Spojených států amerických. Hraničí s Pensylvánií, Marylan ...