spolková země

Celkem 141 štítků

Zobrazit vše

Galerie

2

Lokality

10

Video

0

Blog

0

Lokality

Celkem 10 lokalit v kategorii: "spolková země"

Zobrazit vše

Bádensko-Württembersko

Bádensko-Württembersko je třetí největší zemí ze 16 spolkových zemí Německa. Nachází se na jihozáp ...

Bavorsko

Svobodný stát Bavorsko je největší ze spolkovou zemí Německa. Hraničí Českem a Rakouskem, Bádenskem- ...

Hesensko

Hesensko je spolková země ve středním Německu sousedí se spolkovými zeměmi: Severní Porýní-Vestfálsk ...

Horní Rakousy

Horní Rakousy je spolková země na severu Rakouska. ...

Porýní-Falc

Porýní-Falc je spolková země, která se nachází na západě Spolkové republiky Německo po obou březích ...

Salcbursko

Jedna z devíti spolkových zemí Rakouska. Sousedé Salcburska jsou: německá spolková země Svobodný s ...

Sasko

Sasko je spolková země na východě Německa. Hraničí Braniborskem, Saskem-Anhaltskem, Svobodným státem ...

Štýrsko

Štýrsko je druhá největší spolková země na jihovýchodě Rakouska. Hraničí se Slovinskem, se spolkovým ...

Tyrolsko

Tyrolsko či Tyroly je spolková země na západě Rakouska. Současné Tyrolsko je severní část původně vě ...

Vorarlbersko

Vorarlbersko je nejzápadnější rakouská spolková země. Vorarlbersko hraničí s německou spolkovou ze ...